Ruch drogowy w pytaniach i odpowiedziach – karta rowerowa

Ruch drogowy w pytaniach i odpowiedziach – karta rowerowa

Przepisy ruchu drogowego nastręczają użytkownikom dróg wiele pytań i odpowiedzi w zakresie obowiązujących przepisów.  Stąd piscy policjanci postanowili udzielić odpowiedzi  na pytania, z którymi najczęściej spotykają się rozmawiając z kierowcami i pasażerami podczas kontroli drogowych. Część pierwsza poradnika poświęcona będzie karcie rowerowej.

Czy osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia musi obowiązkowo podczas jazdy na drodze publicznej posiadać kartę rowerową?

Osoba pełnoletnia nie musi posiadać karty rowerowej podczas jazdy po drodze publicznej, co nie zwalnia jej z obowiązku przestrzegania przepisów prawa wynikających z "kodeksu drogowego" i odpowiedzialności za popełnione wykroczenia.

Zgodnie z art. 7 ustawy o kierujących pojazdami dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Kartą rowerową muszą legitymować się natomiast młodzi ludzie, którzy ukończyli 10 lat, a nie są jeszcze pełnoletni. Dokument ten wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły (podstawowej, gimnazjum itp.), która zorganizowała kurs zakończony egzaminem.

Kto dokonuje egzaminu osób starających się o kartę rowerową?

Do sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową są uprawnieni:

  • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie w WORD
  • policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
  • egzaminator
  • instruktor

Warunki ubiegania się o kartę rowerową zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

(asz)

Powrót na górę strony