Dziecko w samochodzie

Samochód bez wymaganego prawa jazdy ?

Co raz większym powodzeniem cieszą się tzw. „samochody bez prawa jazdy”. Rośnie popularność tych aut lecz świadomość kierowców nie jest do końca wystarczająca, co do możliwości użytkowania ich na polskich drogach. Wielu kupujących takie samochody wierzy hasłom reklamowym, które mówią, że takim pojazdem można jeździć bez prawa jazdy. Czy także rzeczywiście jest ? Policjanci wyjaśniają przepisy regulujące te kwestie.

Rośnie popularność tzw. „samochodów bez prawa jazdy”. Jest ich co raz więcej na naszych drogach. Wielu potencjalnych kierowców takich aut wierzy hasłom reklamowym, które mówią, że jeżdżąc takim pojazdem nie trzeba mieć prawa jazdy. Czy tak rzeczywiście jest ? Policjanci wyjaśniają kwestie prawne dotyczące korzystania z takich właśnie samochodów.

Mowa jest tu o czterokołowcu lekkim. Według definicji kodeksu drogowego jest to „czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.”

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, takim autem może kierować osoba posiadająca co najmniej prawo jazdy kategorii AM lub wyższe uprawnienia. Takie uprawnienia wymagają ukończenia kursu oraz zdania egzaminu państwowego w WORD (po ukończeniu 14 r.ż.) lub w wyniku wymiany karty motorowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, po złożeniu stosownych dokumentów, tj. wniosku o wydanie prawa jazdy z oświadczeniem, orzeczenie lekarskie, kolorową fotografię oraz stosowne zgody, jeśli są wymagane.

Żadnych uprawnień do kierowania motorowerem nie muszą posiadać osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. Należy również pamiętać o tym, że karty motorowerowe uzyskane przez osoby, które przed tą datą nie były pełnoletnie ważne są jedynie do czasu ukończenia 18 roku życia.

Reasumując, każdy kierujący czterokołowcem lekkim musi posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii AM.

Powrót na górę strony