Dziecko w samochodzie

Dziecko w samochodzie

W maju 2015 roku zmieniły się przepisy odnośnie zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych. Warto je sobie przypomnieć zwłaszcza przed feriami zimowymi, kiedy to mamy okazję wyjechać z naszymi pociechami.

Wszyscy wiemy, że przepisy w naszym kraju obligują nas do przewożenia dzieci samochodami w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Z młodszymi dziećmi rodzice nie mają zazwyczaj wątpliwości. Pytania pojawiają się, gdy pociecha jest nieco starsza. Czy wtedy też musi jeździć w foteliku lub innym urządzeniu, a może wystarczą już tylko pasy bezpieczeństwa? Policjanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości.

Starsze dzieci w samochodzie

Dziecko, które ma mniej niż 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnie z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dzieci w pojeździe.

Foteliki oraz inne urządzenia muszą być instalowane w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane. Warto zaznaczyć, że wykroczenie stanowi także przewożenie dziecka w foteliku nieprawidłowo zainstalowanym.

Kiedy wystarczy tylko pas bezpieczeństwa ?

Przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych, ciężarowo – osobowych, ciężarowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dzieci mające co najmniej 135 cm wzrostu zapiętych tylko pasami bezpieczeństwa. Może to nastąpić jedynie wówczas, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Ponadto przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych, dostawczych, czy ciężarowo – osobowych na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat zapiętego jedynie w pasy bezpieczeństwa. Taka sytuacja dopuszczalna jest wówczas, kiedy dwoje dzieci jest przewożonych na tylnym siedzeniu w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.

Kiedy dziecko może jechać bez fotelika ?

Dziecko można przewozić bez fotelika lub innego urządzenia wówczas, gdy przewożone jest taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej/gminnej.

Także wtedy, gdy posiada zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Zakazy dotyczące przewożenia dzieci

Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu auta wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera.

Zabrania się także przewożenia dziecka w wieku do lat 3 w samochodach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub w pasy bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci.

Zabronione jest także przewożenie na przednim siedzeniu auta dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

Powrót na górę strony