Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Jak chronić dzieci w internecie?

Złote zasady - porady dla rodziców:

  • Niech komputer stoi we wspólnym miejscu
  • Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci
  • Rozmawiaj z nim o tym
  • Nie bój się przyznać do niewiedzy
  • Naucz dziecko, że osoba poznana w Internecie nie musi być tym, za kogo się podaje
  • Naucz dziecko, aby nie podawało w sieci swoich danych osobowych
  • Ustal, że nie wolno umawiać sie z osoba poznana w Internecie bez Twojej wiedzy
  • Nie krytykuj, nie obwiniaj dziecko jeśli coś się stanie
  • W radzie potrzeby szukać pomocy i porady specjalistów
  • Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj.

Omówienie tych zasad znajduje się w opracowaniu, przygotowanym przez Fundację Dzieci Niczyje, pod tytułem „Jak chronić dzieci w Internecie”.

Więcej na temat bezpieczeństwa w Sieci można znaleźć na stronach: www.dzieckowsieci.pl oraz www.sieciaki.pl.


 

 

Powrót na górę strony