Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i ruchu drogowego
Komendy POwiatowej Policji w PISZU

12-200 Pisz, ul. Armii Krajowej 1
tel.: 47 73 542 41 , fax: 47 73 542 05

 

p.o. Naczelnik Wydziału prewencji i ruchu drogowego

podkom. Mariusz Boratyński   

e-mail: naczelnik.prewencji@pisz.ol.policja.gov.pl

 

p.o. ZASTĘPCA NaczelnikA Wydziału prewencji i ruchu drogowego

asp. szt. Karol Dąbkowski    

e-mail: naczelnik.prewencji@pisz.ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat:

Sekretarka: Amelia Krześniewska
tel. 47 73 542 41, fax 47 73 542 05
 

Powrót na górę strony