Komunikaty

Wykaz placówek niosących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Od 2014 roku realizowany jest „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”. Jednym z podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację jest policja. Zadaniem tej formacji jest między innymi rozpowszechnianie informacji na temat instytucji niosących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Na terenie powiatu piskiego taką instytucją jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Realizując „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” publikujemy wykaz placówek z województwa warmińsko – mazurskiego, gdzie osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie  i pomoc.

 

Na terenie powiatu piskiego taką placówką jest

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Piszu

ul.  Piaskowa 2

tel. 87/424 11 38, 87/425 25 71

adres e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl

 

PCPR realizuje też oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności program korekcyjno – edukacyjny. Jednym z zasadniczych jego założeń jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy. Do programu kierowane są osoby za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów oraz przez sąd. W ramach tego programu odbywają się spotkania indywidualne oraz grupowe. W bieżącym roku będzie on realizowany od  października do grudnia.

Poniżej załączone zostały wykazy placówek z województwa warmińsko – mazurskiego, gdzie osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

 

Organizacją pozarządową, na terenie powiatu piskiego, świadczącą usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie jest:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem Nidzie

ul. Kolejowa 2b

tel. 510 211 940

adres e-mail: kierod@op.pl

które oferuje wsparcie socjoterapeutyczne i rzeczowe.

Powrót na górę strony