Komunikaty

Wypowiedz się w sprawie mapy zagrożeń

W naszym powiecie, podobnie jak na terenie całego kraju, odbywają się konsultacje społeczne dotyczące tworzonej właśnie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Ma ona odzwierciedlać skalę i rodzaje zagrożeń lokalnych społeczności. Ostatecznie mapa ta ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Policjanci podają w tym celu skrzynką mailową, na którą można przesyłać swoje sugestie i opinie. Zachęcamy do kontaktu z nami, a tym samym do wspólnego tworzenia piskiej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

W naszym powiecie, podobnie  jak na terenie całego kraju, odbywają się konsultacje społeczne dotyczące tworzonej właśnie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Ma ona odzwierciedlać skalę i rodzaje zagrożeń lokalnych społeczności. Ostatecznie mapa ta ma wpłynąć na poprawę  bezpieczeństwa. Policjanci podają w tym celu skrzynką mailową, na którą można przesyłać swoje sugestie i opinie. Zachęcamy do kontaktu z nami, a  tym samym  do wspólnego tworzenia piskiej  mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa powstaną w oparciu o dane Policji oraz na podstawie informacji  zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami oraz podmiotami zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa. Stąd od początku lutego na terenie powiatu piskiego odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz przedstawicielami  różnych instytucji, aby rozmawiać na temat bezpieczeństwa.

Mapy te tworzone są z uwagi na to, że większość społeczeństwa nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych dot. przestępczości, czy zagrożeń występujących na zamieszkiwanym przez nich terenie. Wiedza na ten temat opiera się w większości na własnych odczuciach, opiniach znajomych oraz opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu i niestety często jest mylna. Dlatego niezwykle ważnym jest stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa, w których społeczności lokalne będą mogły zidentyfikować skalę i rodzaj realnych zagrożeń.

Każda mapa będzie odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu, zarówno przez odpowiednie służby, jak również przez obywateli. Mapa zagrożeń poza danymi statystycznymi powinna również zawierać opinie społeczności lokalnej. Wśród podstawowych danych prezentowanych na mapach będą informacje dotyczące:
➢    zagrożenia przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone);
➢    zagrożenia przestępczością kryminalną;
➢    zagrożenia przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach;
➢    zagrożenia przestępczością gospodarczą;
➢    zagrożenia przestępczością narkotykową;
➢    zagrożenia w ruchu drogowym (wypadki, ofiary śmiertelne);
➢    zagrożenia wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie.

Opinie społeczności lokalnej mają istotny wpływ na ostateczny kształt projektowanych map zagrożeń. W związku z powyższym wszelkie uwagi, sugestie i informacje, które mogą przyczynić się do powstania mapy spełniającej Państwa oczekiwania i potrzeby informacyjne można przesyłać na adres e-mail Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piszu: naczelnik.prewencji@pisz.ol.policja.gov.pl

Zachęcamy do kontaktu z nami! Państwa sugestie są dla nas bardzo ważne!

Powrót na górę strony