Komunikaty

Zapraszamy do udziału w programie profilaktyczno-edukacyjnym "Zanim będzie za późno"

W ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Zanim będzie za późno”, adresowany do rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest zwiększenie świadomości rodziców i pogłębienie ich wiedzy na temat ryzyka zażywania narkotyków przez młodzież i uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. W realizację programu włączyła się także Komenda Powiatowa Policji w Piszu. Zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do wzięcia w nim udziału.

Program „Zanim będzie za późno” skierowany jest  do rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy tak, aby  razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej rozprzestrzeniającym się szybko zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę, która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków lub dopalaczy, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią. Podczas spotkań rodzice poprzez wypracowanie odpowiednich metod współpracy z nauczycielem, pedagogiem, a przede wszystkim swoim dzieckiem  nauczą się, jak pomóc dziecku na samym początku wystąpienia problemu, zanim będzie za późno.

Spotkania edukacyjne prowadzone są przez policjanta i specjalistę ds. uzależnień.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem spotkań z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  zapraszam do kontaktu z podkom.  Anną Szypczyńską, tel. 087 42 54 266, e-mail: anna.szypczynska@pisz.ol.policja.gov.pl, która jest koordynatorem realizacji programu na terenie powiatu z ramienia Policji.

 

Powrót na górę strony