Osoby poszukiwane

BUTRYMOWICZ ŁUKASZ

Komenda Powiatowa Policji w Piszu na podstawie Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu  poszukuje skazanego za popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk

oraz przez Sąd Rejonowy w Piszu za przestępstwo z art. 286 § 1 kk.

 

Butrzymowicz Łukasz,  zam. 12-200 Pisz, ul. Wołodyjowskiego

Osoby znające miejsce pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Piszu tel.477354200 , 477354263, 477354260

lub drogą email na adres: naczelnik.kryminalny@pisz.ol.policja.gov.pl

a także z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112.

Powrót na górę strony