Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM i od jakiego wieku można je uzyskać ?

W 2013 roku polskie przepisy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami zostały dostosowane do dyrektyw unijnych, skutkiem czego w miejsce karty motorowerowej pojawiło się prawo jazdy kategorii AM. Co się zmieniło i w jakim wieku można obecnie przystąpić do egzaminu na najniższą kategorię prawka?

Pojęcie prawa jazdy kategorii AM pojawiło się w przepisach 19 stycznia 2013 roku, czyli w dniu, gdy w życie weszła ustawa o kierujących pojazdami. Określiła ona nie tylko nową nazwę dla dotychczas powszechnie znanej karty motorowerowej, ale przede wszystkim zmieniła formę egzaminu na państwowy.
Wcześniej kartę motorowerową można było uzyskać w szkole zdając egzamin w obecności policjanta . Obecnie najpierw trzeba zaliczyć kurs w szkole jazdy, a potem można przystąpić do egzaminu państwowego, który odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD). Składa się on z części teoretycznej i praktycznej, po którego zaliczeniu można odebrać uprawnienia w Wydziale Komunikacji.

Kiedy można się ubiegać o prawo jazdy AM?
Karta motorowerowa uprawniała do kierowania tymi pojazdami już po ukończeniu 13 lat. W przypadku prawa jazdy kategorii AM minimalny wiek został podniesiony o rok – ubiegać się o nie mogą wszyscy powyżej 14. roku życia. W praktyce szkolenie można rozpocząć wcześniej, bo już na trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM?
Kategoria AM prawa jazdy przeznaczona jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie uprawnia zatem do kierowania samochodami, ale jednocześnie obejmuje szerszy zakres pojazdów niż zniesiona karta motorowerowa.

Czym według ustawy może jeździć posiadacz prawa jazdy kategorii AM?
    • Rower
Osoba, która nie ukończyła 18 lat ale posiada prawo jazdy kategorii AM może kierować rowerem. W przypadku roweru wieloosobowego – osoba ta musi mieć ukończone 17 lat. Po ukończeniu 18 roku życia, do kierowania rowerem nie jest wymagany żaden dokument.

    • Wózek rowerowy
Osoba, która nie ukończyła 18 lat ale posiada prawo jazdy kategorii AM może kierować wózkiem rowerowym. jeżeli wózkiem przewożona jest inna osoba to kierujący musi mieć ukończone 17 lat.

    • Pojazd zaprzęgowy
Kategoria AM uprawnia do kierowania tym pojazdem pod warunkiem ukończenia 15 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia do kierowania pojazdem zaprzęgowym nie jest wymagany żaden dokument.

    • Motorower
Osoby które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku mogą kierować motorowerem nie posiadając żadnego dokumentu.
Kategoria AM uprawnia do kierowania motorowerem. Według definicji zawartej w Ustawie Prawo o ruchu drogowym jest to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Osoby które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku mogą kierować motorowerem nie posiadając żadnego dokumentu.

    • Czterokołowiec lekki
Przez czterokołowiec lekki należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

    • Zespół pojazdów
Kategoria AM uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z motoroweru lub czterokołowca lekkiego i przyczepy. Uprawnienie to obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadając prawo jazdy AM trzeba pamiętać, że w każdym przypadku konstrukcja pojazdu musi ograniczać jego prędkość do maksymalnie 45 km/h.

 

  

Powrót na górę strony