Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W ramach swojego planu priorytetowego dzielnicowa zorganizowała akcję „Sprzątanie Orzysza”

W ramach Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata dzielnicowa z Komisariatu Policji w Orzyszu zorganizowała akcję „Sprzątania Orzysza”. Do udziału w niej zaprosiła uczniów z miejscowej szkoły. Przedsięwzięcie to było jednym z elementów realizowanego przez sierż. szt. Martę Orzechowską planu priorytetowego. Dotyczy on zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania przez młodzież gromadząca się w konkretnej części miasta. Akcja „Sprzątanie Orzysza” miała nie tylko aspekt ekologiczny. Miała też uświadomić młodzieży, że zaśmiecanie, niszczenie mienia oraz wszelkie akty wandalizmu w przestrzeni publicznej są zagrożone konkretnymi sankcjami prawnymi.

Dzielnicowy określany jest mianem „policjanta pierwszego kontaktu”. Ma być blisko ludzi, ma pomagać im w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów oraz ma podejmować działania na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Stąd każdy dzielnicowy opracowuje swój plan priorytetowy.

Plan priorytetowy jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych. Ma on zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. W ramach takiego planu „policjant pierwszego kontaktu” przez pół roku pracuje nad rozwiązaniem konkretnego problemu, który występuje w jego rejonie służbowym, a jest uciążliwy dla mieszkańców. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych, o których dzielnicowy dowiaduje się podczas spotkań, konsultacji, debat społecznych oraz bieżącej analizy zagrożeń.

Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Orzyszu, sierż. szt. Marta Orzechowska w drugim półroczu tego roku opracowała swój plan priorytetowy dotyczący zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zaśmiecania przez młodzież gromadzącą się w Orzyszu na ul. Kolejowej, za dworcem PKP, na ulicach przyległych oraz przy wieży ciśnień. W realizację tego planu postanowiła włączyć uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu. W ramach Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata zorganizowała akcję „Sprzątanie Orzysza”. Młodzież, razem z nauczycielami i dzielnicową, sprzątała rejon Orzysza objęty planem priorytetowym, który opracowała sierż. szt. Marta Orzechowska.

„Sprzątanie Orzysza” to nie tylko działania w ramach jej planu priorytetowego, ale także aspekt ekologiczny i prawny skierowany pod adresem młodzieży biorącej udział w tym przedsięwzięciu. To coś znacznie więcej niż jednorazowe uprzątnięcie kilku ulic w mieście. To zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży, która na własne oczy mogła zobaczyć skutki braku poszanowania środowiska naturalnego. To też uświadomienie uczniom, że zaśmiecanie, niszczenie mienia, czy też wszelkie akty wandalizmu w przestrzeni publicznej są łamaniem prawa, a to oznacza, że zagrożone są konkretnymi sankcjami prawnymi.

(asz)

  • Droga w lesie. Ścieżką idzie grupa młodzieży odwrócona tyłem, a po lewej policjantka w kamizelce odblaskowej idąca razem z młodzieżą.
    Dzielnicowa zorganizowała akcję "Sprzątanie Orzysza"
  • Po prawej policjantka w kamizelce odblaskowej trzymająca w ręku worek na śmieci. Po prawej kilku uczniów także z workami na śmieci.
    Dzielnicowa zorganizowała akcję "Sprzątanie Orzysza"
  • Przed działkami ogrodowymi stoi grupka młodzieży, która przyniosła worki ze śmieciami. W grupce tej stoi policjantka w kamizelce odblaskowej.
    Dzielnicowa zorganizowała akcję "Sprzątanie Orzysza"
Powrót na górę strony