Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Piszu. Były odznaczenia i awanse

Za nami Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu przypadające w 101 rocznicę powołania Policji Państwowej. Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy swoją działalnością przysłużyli się funkcjonowaniu Policji. Ten dzień był okazją, aby docenić trud i niełatwą pracę piskich mundurowych.

W środę (5 sierpnia br.) odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu. Przypadają one w 101 rocznicę powołania Policji Państwowej. W tym roku obchodzimy kolejne rocznice niezwykle ważne dla naszej formacji. To 95 rocznica powołania kobiet do Policji, 30 rocznica uchwalenia Ustawy o Policji oraz 30-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Uroczysty apel odbył się na placu przed Komendą Powiatową Policji w Piszu. W dobie zagrożenia koronawirusem wśród zaproszonych gości obecny był jedynie: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, pan nadinsp. Tomasz Klimek oraz Wicestarosta Powiatu Piskiego, pan Waldemar Brenda.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas. W swoim przemówieniu podziękował policjantom za wzorową, sumienną służbę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie piskim. Życzenia skierował także pod adresem pracowników cywilnych. To właśnie dzięki ich pracy w dużej mierze zależy sprawność i skuteczność działań policji. Komendant przekazał słowa podziękowania także rodzinom funkcjonariuszy i ich najbliższym za cierpliwość, wyrozumiałość, ale także codzienne wsparcie.

Mł. insp. Marcin Kubas podziękował także przedstawicielom lokalnych samorządów, które finansowo i rzeczowo wspierają piską policję. Podkreślił przychylny stosunek samorządowców do Policji, do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Szczególne słowa podziękowania Komendant Powiatowy Policji w Piszu skierował pod adresem nadinsp. Tomasza Klimka. Mł. insp. Marcin Kubas powiedział:
Podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Policji w Piszu obiecał nam Pan remont elewacji piskiej komendy i słowa Pan dotrzymał. Dzisiaj właśnie przed wyremontowanym budynkiem możemy świętować najważniejszy dla naszej formacji dzień w roku. Nie kryjemy zadowolenia, że wreszcie Komenda Powiatowa Policji w Piszu staje się najładniejszym obiektem w mieście. Tak właśnie mówią o nim mieszkańcy, a my jesteśmy z tego dumni. To jednak jeszcze nie koniec prac remontowych.(…). Bardzo Panu za to dziękujemy”.

Korzystając z okazji mł. insp. Marcin Kubas wręczył pamiątkowe ryngrafy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie oraz Staroście Piskiemu dziękując tym samym za dotychczasowe wsparcie.

Wiele ciepłych słów i życzeń dla Komendanta, policjantek, policjantów i pracowników cywilnych piskiej policji, padło ze strony pana nadinsp. Tomasza Klimka oraz pana Waldemara Brendy.

W dalszej części przyszedł czas na odznaczenia i awanse

W tym roku z okazji Święta Policji, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenie otrzymał kom. Grzegorz Kotuła. Policjant uhonorowany został „Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę”. Odznaczenie to nadawane jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczenie otrzymał także nadkom. Grzegorz Kobeszko oraz kom. Artur Kurpiewski. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu i Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Piszu uhonorowani zostali Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Odznakę tą otrzymuje się w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego.

W trakcie obchodów Święta Policji w Piszu akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas.

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:

Na nadkomisarza Policji:

kom. Jackiewicz Marek

Na komisarza Policji:

podkom. Szypczyński Tomasz

Na starszego aspiranta Policji:

asp. Dąbkowski Karol

asp. Drężek Martyna

asp. Kawecki Łukasz

Na aspiranta Policji:

mł. asp. Józefczuk Paweł

mł. asp. Rogowski Mariusz

mł. asp. Wojsław Justyna

Na młodszego aspiranta Policji:

sierż. szt. Brodowski Marcin

sierż. szt. Dąbkowski Marcin

sierż. szt. Kaczyński Adrian

sierż. szt. Kakowski Przemysław

Na sierżanta sztabowego Policji:

st. sierż. Arnista Monia

st. sierż. Franczuk Piotr

st. sierż. Goliński Rafał

st. sierż. Sobolewski Piotr

Na starszego sierżanta Policji:

sierż. Buraczewski Karol

sierż. Dąbrowski Karol

sierż. Grajko Mateusz

sierż. Laszczkowski Przemysław

sierż. Mieczkowski Łukasz

Na stopień sierżanta Policji:

post. Grabowski Radosław

post. Łęg Krzysztof

post. Wojdyła Sebastian

post. Wygnał Jakub

Na stopień starszego posterunkowego Policji:

post. Banach Pamela

post. Charubin Piotr

post. Chmielewski Tobiasz

post. Chudzik Aleksandra

post. Napiórkowski Tobiasz

post. Olbryś Grzegorz

Wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy !

Święto Policji było też doskonałą okazją, aby pożegnać Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, podinsp. Mirosława Kobusa, który po 25 latach służby odszedł na emeryturę.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu złożyli panu podinsp. M. Kobusowi serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Od policjantów z piskiej komendy Pan Naczelnik otrzymał na pamiątkę szablę oficerską polską z orłem dekorowaną grawerem z napisem „Bóg, honor, ojczyzna”.

 • Święto Policji w KPP Pisz
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Piszu
 • Pamiątkowa szabla, ryngrafy dla gości, odznaczenia i akty mianowania
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Piszu
 • Wręczenie medalu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Powiatowego Policji w Piszu
 • Pamiątkowy ryngraf dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 • Pamiątkowy ryngraf dla Wicestarostry Powiatu Piskiego
 • Święto Policji w KPP Pisz
 • Pożegnanie podinsp. Mirosława Kobusa
 • Święto Policji w KPP Pisz
 • Święto Policji w KPP Pisz
 • Życzenia od Biskupa Ełckiego
 • Życzenia od Posła na Sejm RP
Powrót na górę strony