Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantek z gimnazjalistami

Policjantki z piskiej komendy spotkały się z uczniami gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Rozmawiały z młodzieżą na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. Gimnazjaliści aktywnie włączyli się w dyskusję. Na koniec nie zabrakło pytań ze strony uczniów.

W piątek policjantki z piskiej komendy odwiedziły Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Tam spotkały się z gimnazjalistami  klas pierwszych. Tematem prelekcji była: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Policjantki zapoznały młodzież z najważniejszymi przepisami regulującymi kwestie nieletnich dopuszczających się czynów karalnych oraz innych niedozwolonych zachowań.  Wyjaśniły  na czym polega popełnienie niektórych przestępstw, m.in.: kradzieży, rozboju, włamania, pobicia, posiadania środków odurzających, czy znieważenia funkcjonariusza publicznego, w tym nauczyciela. Omówiły także konsekwencje naruszania prawa przez  osoby niepełnoletnie. Duże zainteresowanie ze strony uczniów wzbudziły młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Gimnazjaliści pytali, co to są  za placówki i za co można tam trafić.

W trakcie prelekcji policjantki przypomniały także o tym, że wagary, czyli nierealizowanie obowiązku szkolnego, palenie papierosów, czy picie alkoholu przez osoby nieletnie jest także zachowaniem niedozwolonym, za które ponosi się konsekwencje prawem przewidziane.  Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję zadając  dużo ciekawych pytań dotyczących określonego typu zachowań oraz ich skutków prawnych.

Powrót na górę strony