Kierownik referatu Ruchu Drogowego - Referat Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Referat Ruchu Drogowego

REFERAT RUCHU DROGOWEGO

WydziałU Prewencji I RUCHU DROGOWEGO
Komendy POwiatowej Policji w PISZU

12-200 Pisz, ul. Armii Krajowej 1 
tel.: +48 (87) 425 42 54 
fax: +48 (87 )425 42 05

 

KIEROWNIK  REFERATU

podkom. Tomasz Szypczyński

e-mail:tomasz.szypczynski@pisz.ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat:

Sekretarka: Barbara Adamiec
tel. służbowy: (735) 42  54  fax służbowy: (735) 42 05
tel. miejski (87) 425 42 54 , fax miejski (87) 425 42 05