Naczelnik Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Wydział Kryminalny

Wydział KRYMINALNY
Komendy POwiatowej Policji w PISZU

12-200 Pisz,ul.Armii Krajowej 1

tel.: +48 (87) 425 42 31
fax: +48 (87) 425 42 34

 

Naczelnik Wydziału

kom. Artur Kurpiewski 

e-mail: artur.kurpiewski@pisz.ol.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NaczelnikA Wydziału

nadkom. Damian Bekulard

e-mail: damian.bekulard@pisz.ol.policja.gov.pl

Sekretariat:

Sekretarka: Paulina Malinowska
tel. służbowy: (735) 42 31 fax służbowy: (735) 42 34
tel. miejski (87) 425 42 31, fax miejski (87) 425 42 34