Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji
 w PISZU

mł. insp.  Radosław Drach  

tel. (087) 425 42 11

 

pierwszy zastępca KomendantA Powiatowego Policji
 w PISZU

 

kom. Marcin Karmowski  

tel. (087) 425 42 11