Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji
 w PISZU

 

 

mł. insp. Marcin Kubas  

tel. (087) 425 42 11   

 

p.o. i  zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 w PISZU

 

 

nadkom. Grzegorz Kobeszko   

tel. (087) 425 42 11