Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji
 w PISZU

 

 

kom. Marcin Karmowski  

tel. (087) 425 42 11

                          

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 w PISZU

                                         

podinsp. Marcin Kubas  

tel. (087) 425 42 11