Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji
 w PISZU

 

 

mł. insp. Marcin Kubas  

tel. 47 73 54 211   

 

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 w PISZU

 

 

nadkom. Grzegorz Kobeszko   

tel.  47 73 54 211