Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu

Przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

997 oraz (87) 42 54 200