Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Zostań Policjantem” – spotkanie przedstawicieli piskiej komendy z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

Piska komenda w dalszym ciągu poszukuje chętne osoby, które chciałyby służyć w Policji. Stąd policjantka wraz z Inspektorem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu spotkali się z uczniami technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, by zachęcić młodzież do wstąpienia w szeregi policji po ukończeniu szkoły. Przedstawiciele piskiej komendy zaprezentowali uczniom warunki przyjęcia służby oraz omówili poszczególne etapy procesu rekrutacji.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Piszu, promując służbę w Policji, odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Spotkali się z młodzieżą uczącą się w technikum, by zachęcić ich do wstąpienia w szeregi Policji po ukończeniu szkoły.

Policjantka oraz Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia z piskiej komendy zaprezentowali uczniom warunki przyjęcia do służby oraz omówili poszczególne etapy procesu rekrutacji. Podkreślili, że do wstąpienia w szeregi zachęcają szczególnie mieszkańców naszego powiatu, którzy swoje losy wiązaliby z piską jednostką.

Przypominamy najważniejsze informacje dla zainteresowanych służbą w Policji

Policjantem może zostać osoba:

- mająca polskie obywatelstwo

- mająca co najmniej średnie wykształcenie

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

- podkreślić należy, że obecnie nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek kandydata

Komplet dokumentów należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W dalszej kolejności przechodzi się test wiedzy i test sprawnościowy. Potem jeszcze tylko rozmowa z psychologiem i komisja lekarska. Po przyjęciu do służby młody funkcjonariusz przechodzi szkolenie podstawowe trwające około pół roku. Zazwyczaj odbywa się ono w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyjęcia można znaleźć na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. Można też skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, tel. 87 42 54 225, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dot. rekrutacji i rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Wszystkich zainteresowanych służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu serdecznie zapraszamy.