Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Płonące kominy mogą być przyczyną pożarów dachów. Strażacy apelują o ostrożność

Ze względu na zwiększającą się w sezonie grzewczym ilość wyjazdów do palących się kominów, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zwraca się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców powiatu piskiego o wzmożoną ostrożność i czujność przy eksploatacji wszelkich urządzeń grzewczo - kominowych.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu apelują  do mieszakańców powiatu piskego o wzmożoną czujność i rozwagę przy eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczo-kominowych, mogących być przyczyną powstania pożaru bądź zadymienia.

Na terenie powiatu piskiego od początku sezonu grzewczego strażacy powiatu piskiego interweniowali aż 31 razy w zdarzeniach związanych z pożarami kominów.

Niejednokrotnie poszkodowani twierdzą, że nie mieli świadomości, że w ich kominie może dojść do zapalenia się sadzy. Często zapominają o okresowym czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a przecież okresowe czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z literą prawa, należy przeprowadzać: w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym np. kominki, piece kaflowe itp. – co najmniej raz na 3 miesiące, dla palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy, a kanałów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zlećmy kominiarzowi. Weryfikacją prawidłowego wykonania czyszczenia przewodów kominowych, będzie brak pożaru sadzy w kominie w najbliższym okresie czasu - oby jak najdłuższym - do następnego czyszczenia.

Zaniechanie czyszczenia przewodu dymowego może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ściankach komina dużej ilości sadzy, która ze względu na swój skład (praktycznie czysty węgiel) może się zapalić. Pożar w kominie powoduje wzrost temperatury od 800 do 1200°C. Pomyślmy, że żar w kominie dzieli od pomieszczeń jedynie cienka ścianka z cegły, z której zbudowany jest komin!

Ponadto za brak czyszczenia przewodów kominowych, możemy zostać ukarani grzywną w drodze mandatu karnego z art. 82 kodeksu wykroczeń, lub zgodnie z art. 163 § 1 kodeksu karnego możemy podlegać karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 - jeżeli pożar zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Gdy się zdarzy, że zapalą się sadze, najlepiej wezwać straż pożarną. Pamiętajmy, że nie wolno wlewać wody do komina ani przykrywać wylotu, bo spaliny mogą rozsadzić komin. Półśrodkiem jest sypanie do palącego się komina piasku. Warto pamiętać o tym, że należy jak najszybciej wygasić palenisko i zamknąć dopływ powietrza do paleniska.

Źródło: KP PSP w Piszu