Święto Policji w Piszu. Były odznaczenia i awanse - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Piszu. Były odznaczenia i awanse

Za nami Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu. Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy swoją działalnością przysłużyli się funkcjonowaniu Policji. Ten dzień był okazją, aby docenić trud i niełatwą pracę piskich mundurowych.

W piątek (21 lipca br.) odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu. Główna część uroczystości miała miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu. Uroczysty apel poprzedzony był mszą świętą odprawioną w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszu. Mszę celebrował Biskup Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Ełcki oraz Ksiądz Dziekan Andrzej Zienkiewicz z parafii p. w. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu

W uroczystości wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, pan Jarosław Babalski, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pani Wioletta Śląska – Zyśk, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, gen. bryg dr Jarosław Gromadziński, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, pan Arkadiusz Brzozowski, Starosta Powiatu Piskiego – pan Andrzej Nowicki, burmistrzowie z powiatu piskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, bryg. Jacek Baczewski, Prezes Sądu Rejonowego w Piszu, pan Grzegorz Siwik, Prokurator Rejonowy w Piszu, pan Rafał Kulągowski, przedstawiciele wojska, nadleśnictwa, urzędu pracy oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z KPP w Piszu.

Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Radosław Drach podziękował policjantom za wzorową, sumienną służbę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie piskim. Życzenia skierował także pod adresem pracowników cywilnych. To właśnie dzięki ich pracy w dużej mierze zależy sprawność i skuteczność działań policji. Komendant przekazał słowa podziękowania także rodzinom funkcjonariuszy i ich najbliższym za cierpliwość, wyrozumiałość, ale także codzienne wsparcie.

Mł. insp. Radosław Drach podziękował także przedstawicielom lokalnych samorządów, które finansowo i rzeczowo wspierają piską policję. Podkreślił także przychylny stosunek samorządowców do Policji, do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Słowa podziękowania Komendant skierował również pod adresem pozostałych służb, inspekcji i instytucji, które na co dzień współpracują z piską policją i wspierają jej działania. Mł. insp. Radosław Drach dodał, że liczy na kolejne wspólne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego.

Nie zabrakło także ciepłych słów i podziękowań pod adresem lokalnych mediów, bo to właśnie dzięki miejscowym dziennikarzom można pochwalić się sukcesami mieszkańcom naszego powiatu, a czasami całego kraju. Ale to także dzięki nim istnieje możliwość szybkiego dotarcia do ludzi z ważnymi informacjami, czy komunikatami.

Wiele ciepłych słów i życzeń, dla Komendanta, policjantek, policjantów i pracowników cywilnych piskiej policji, padło ze strony zaproszonych gości.

 

W dalszej części uroczystości przyszedł czas na odznaczenia i awanse.

W tym roku z okazji Święta Policji, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenie otrzymał- asp. szt. Piotr Karwowski. Policjant uhonorowany został „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”. Odznaczenie to nadawane jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczenie otrzymał także kom. Marcin Karmowski. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu uhonorowany został Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Odznakę tą otrzymuje się w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Radosław Drach.

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:

Na nadkomisarza Policji mianowano:

 1. kom. Paprota Sławomir – KPP Pisz

 2. kom. Potaś Wioletta- KPP Pisz

Na komisarza Policji mianowano:          

1. podkom. Szypczyńska Anna – KPP Pisz   

  Na starszego aspiranta Policji mianowano:

 1. asp. Wysocki Arkadiusz – KPP Pisz

 2. asp. Koprowski Wojciech – KPP Pisz

 3. asp. Rąg Grzegorz – KP Biała Piska

Na aspiranta Policji mianowano:

1. mł. asp. Dąbkowski Karol- KP Ruciane – Nida

2. mł. asp. Kawecki Łukasz – KP Orzysz

Na młodszego aspiranta Policji mianowano:

 1.  sierż. szt. Józefczuk Paweł – KP Ruciane – Nida

 2. sierż. szt. Rogowski Mariusz – KP Biała Piska

 3. sierż. szt. Wojsław Justyna – KPP Pisz

Na sierżanta sztabowego Policji mianowano:

 1. st. sierż. Nadolny Tomasz - KPP Pisz

 2. st. sierż. Zadroga Karol – KPP Pisz

 3. st. sierż. Mąka Marcin – KPP Pisz

 4. st. sierż. Niecikowski Michał – KPP Pisz

 5. st. sierż. Rzodkiewicz Piotr- KP Orzysz

 6. st. sierż. Ligęska Łukasz- KP Orzysz

Na starszego sierżanta Policji mianowano:

 1. sierż. Dąbkowski Adrian – KPP Pisz

 2. sierż. Piszczak Justyna – KP Biała Piska

Na sierżanta Policji mianowano:

 1. st. post. Barwikowski Mariusz – KPP Pisz

 2. st. post. Ewelina Skwara – KPP Pisz

Na starszego posterunkowego Policji mianowano:

 1. post. Buraczewski Karol – KP Biała Piska

 2. post. Grajko Mateusz – KPP Pisz

 3. post. Jurczykowski Mateusz – KP Ruciane – Nida

 4. post. Laszczkowski Przemysław – KP Ruciane – Nida

 5. post. Mieczkowski Łukasz – KPP Pisz

Wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy !