Dziecko w samochodzie - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Dziecko w samochodzie

W maju 2015 roku zmieniły się przepisy odnośnie zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych. Warto je sobie przypomnieć zwłaszcza przed feriami zimowymi, kiedy to mamy okazję wyjechać z naszymi pociechami.

Wszyscy wiemy, że przepisy w naszym kraju obligują nas do przewożenia dzieci samochodami w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Z młodszymi dziećmi rodzice nie mają zazwyczaj wątpliwości. Pytania pojawiają się, gdy pociecha jest nieco starsza. Czy wtedy też musi jeździć w foteliku lub innym urządzeniu, a może wystarczą już tylko pasy bezpieczeństwa? Policjanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości.

Starsze dzieci w samochodzie

Dziecko, które ma mniej niż 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnie z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dzieci w pojeździe.

Foteliki oraz inne urządzenia muszą być instalowane w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane. Warto zaznaczyć, że wykroczenie stanowi także przewożenie dziecka w foteliku nieprawidłowo zainstalowanym.

Kiedy wystarczy tylko pas bezpieczeństwa ?

Przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych, ciężarowo – osobowych, ciężarowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dzieci mające co najmniej 135 cm wzrostu zapiętych tylko pasami bezpieczeństwa. Może to nastąpić jedynie wówczas, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Ponadto przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych, dostawczych, czy ciężarowo – osobowych na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat zapiętego jedynie w pasy bezpieczeństwa. Taka sytuacja dopuszczalna jest wówczas, kiedy dwoje dzieci jest przewożonych na tylnym siedzeniu w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.

Kiedy dziecko może jechać bez fotelika ?

Dziecko można przewozić bez fotelika lub innego urządzenia wówczas, gdy przewożone jest taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej/gminnej.

Także wtedy, gdy posiada zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Zakazy dotyczące przewożenia dzieci

Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu auta wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera.

Zabrania się także przewożenia dziecka w wieku do lat 3 w samochodach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub w pasy bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci.

Zabronione jest także przewożenie na przednim siedzeniu auta dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym mającego mniej niż 150 cm wzrostu.