Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szukasz ciekawej i atrakcyjnej pracy ? Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu !!!

Komendant Powiatowy Policji w Piszu zachęca mieszkańców naszego powiatu do wstąpienia w szeregi piskiej policji. Ofertę kieruje zwłaszcza pod adresem absolwentów szkół średnich, ale także tych, którzy myślą o zmianie dotychczasowego zawodu. Jeszcze w tym roku możesz spełnić swoje marzenia i zostać policjantem !

Za nami koniec roku szkolnego. Dla wielu młodych osób to czas, by podjąć życiową decyzję i zdecydować o swojej przyszłości. Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas zachęca absolwentów szkół średnich do tego, by wstąpili w szeregi piskiej policji. Komenda Powiatowa Policji w Piszu dysponuje obecnie 10 wakatami.

Policjantem może zostać zarówno młody człowiek po ukończeniu szkoły (nawet jeśli nie posiada matury), ale także osoba, która pracuje, ale chciałaby zmienić zawód i mieć pewną pracę. Stabilizacja zawodowa w obecnych czasach okazuje się bardzo ważna. Alternatywą jest służba w Policji zwłaszcza, że nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów. Zależy nam na osobach z powiatu piskiego, które swoją przyszłość wiążą ze swoim miejscem zamieszkania.

Jakie wymogi należy spełnić ?

Kandydat do służby w Policji powinien spełniać następujące wymogi formalne:

 • posiadać obywatelstwo polskie
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 •  korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana)
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jakie dokumenty należy złożyć ?

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (kserokopie i oryginały dokumentów do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie i oryginały dokumentów do wglądu)
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc (kserokopie i oryginały dokumentów do wglądu)
 • książeczka wojskowa lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeśli kandydat jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu)

Dokumenty należy złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, ul. Armii Krajowej 1 . Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne ?

Przebiega ono w formie konkursu składającego się z następujących etapów:

1. test wiedzy

2. test sprawności fizycznej

3. test psychologiczny

4. postępowanie sprawdzające

5. rozmowa kwalifikacyjna

6. komisja lekarska

Dlaczego warto zostać policjantem ?

Służba w Policji zapewnia:

 • ciekawą pracę
 • możliwość pracy niezależnie od posiadanego wykształcenia
 • gwarancję stałych warunków pracy
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • różnorodny system szkoleń
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wysokie miesięczne wynagrodzenie, a do tego m.in. trzynasta pensja, równoważnik za umundurowanie)
 • rozbudowany system socjalny (m.in dofinansowanie do wypoczynku dla policjantów i ich rodzin, równoważnik za brak lokalu, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby

Kiedy planowane są przyjęcia ?

W tym roku przyjęcia do służby w Policji zaplanowane są na dzień:

 • 16 października
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

Osoby zainteresowane służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat procedury kwalifikacyjnej zapraszamy do kontaktu z inspektorem ds. Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, ul. Armii Krajowej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (tel. 87 42 54 225).

Jeszcze w tym roku możesz spełnić swoje marzenia i zostać policjantem !