Nowe radiowozy dla policjantów z powiatu piskiego - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe radiowozy dla policjantów z powiatu piskiego

Na przełomie roku policjanci z powiatu piskiego otrzymali trzy nowe radiowozy. To dwa pojazdy marki Hyundai oraz Opel Mocca, które trafiły do komisariatów. Samochody o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych zostały zakupione z pieniędzy przekazanych przez Gminę Biała Piska, Gminę Orzysz, Gminę Ruciane- Nida oraz ze środków Komendy Głównej Policji.

Trzy nowe radiowozy trafiły w ostatnim czasie do policjantów z powiatu piskiego. Będą one wykorzystywane przez funkcjonariuszy z Białej Piskiej, Orzysza i Rucianego – Nidy.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Białej Piskiej otrzymali oznakowany pojazd marki Opel Mocca. Gmina Biała Piska przeznaczyła na jego zakup kwotę 42,5 tysiąca złotych.

Oznakowany radiowóz marki Hyundai I20 trafił do policjantów z Komisariatu Policji w Orzyszu. W jego zakupie partycypowała Gmina Orzysz, która na ten cel przeznaczyła kwotę 25 tysięcy złotych.

       

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie otrzymali nieoznakowany samochód marki Hyundai I30 oraz aparat fotograficzny. Gmina Ruciane – Nida przekazała na ten zakup kwotę blisko 32 tysięcy złotych.

     

Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z lokalnym samorządem piska policja otrzymała 3 nowe samochody na łączną kwotę ponad 200 tysięcy złotych.

Wszystkie trzy radiowozy zakupione zostały w ramach programu „50x50”. Oznacza to, że połowa kwoty została wyłożona przez lokalny samorząd, a drugą połowę sfinansowała Komenda Główna Policji z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Oznakowane radiowozy będą służyły w codziennej służbie policjantom prewencji. Samochód nieoznakowany wykorzystywać będą funkcjonariusze służby kryminalnej.