Adaptacja zawodowa policjantów w powiecie piskim - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Adaptacja zawodowa policjantów w powiecie piskim

W okresie wakacyjnym, w powiecie piskim, młodzi policjanci uczą się profesji pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy. Pełnią oni służby w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, w Komisariacie Policji w Rucianem - Nidzie i w Komisariacie Policji w Białej Piskiej. To właśnie w tych jednostkach 8 policjantów odbywa adaptację zawodową.

Okres wakacyjny na terenie powiatu piskiego to dla policjantów okres wytężonej pracy. Zadania funkcjonariuszy sprowadzają się w dużej mierze do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom oraz turystom, którzy licznie przyjeżdżają, by wypoczywać nad naszymi jeziorami.

Dużym wsparciem są policjanci, którzy odbywają na terenie powiatu piskiego adaptację zawodową. To forma zdobywania doświadczenia po zakończeniu kursu podstawowego. W tym okresie młodzi policjanci przygotowują się do samodzielnego pełnienia służby, a wszystko pod okiem doświadczonych kolegów.

W ten właśnie sposób, na terenie powiatu piskiego, naukę zawodu zdobywa 8 funkcjonariuszy, wśród których są dwie kobiety. Dwóch policjantów i jedna policjantka pełnią służby w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. Druga policjantka pracuje w Komisariacie Policji w Białej Piskiej, a czterech funkcjonariuszy oddelegowanych zostało do Komisariatu Policji w Rucianem- Nidzie, gdzie w okresie letnim jest największy ruch turystyczny. Spośród tych 8 osób aż 7 oddelegowanych zostało do Pisza z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Młodzi policjanci pełnią służby na tzw. „pierwszej linii” w patrolach zmotoryzowanych i pieszych. Realizują interwencje, które obywatele zgłaszają oficerowi dyżurnemu, reagują na przypadki naruszenia prawa, czy zakłócania porządku publicznego. Patrole kontrolują miejsca zagrożone naniesione przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także monitorują targowisko miejskie zapobiegając kradzieżom.

Funkcjonariusze sprawdzają też te miejsca, gdzie wypoczywają mieszkańcy oraz turyści, a zwłaszcza niestrzeżone kąpieliska, czyli tzw. „dzikie plaże”. Krótko mówiąc wsparcie ze strony młodych policjantów przekłada się na większą liczbę policyjnych patroli, czyli wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Kwestia bezpieczeństwa na terenie powiatu piskiego leży nie tylko w gestii policji, ale także lokalnych władz. To właśnie Gmina Pisz i Gmina Ruciane – Nida sfinansowały pobyt funkcjonariuszy oddelegowanych na Mazury z KMP Biała Podlaska.

 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów
 • Adaptacja zawodowa policjantów