Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali z nauczycielami o uzależnieniach wśród uczniów na konferencji w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

„Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów. Formy i sposoby interwencji” to temat przewodni konferencji, którą piscy policjanci zorganizowali wspólnie z nauczycielami z Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Zbliżające się wakacje to doskonała okazja, by porozmawiać z dyrektorami szkół i pedagogami na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Policjanci z piskiej komendy współpracując z nauczycielami z Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, jeszcze wczesną wiosną doszli do wniosku, że przed wakacjami warto byłoby zorganizować spotkanie dyrektorów szkół i pedagogów z całego powiatu, by wspólnie porozmawiać na temat problemów wychowawczych wśród uczniów. Tematem przewodnim winny być uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, gdyż wakacje są często doskonałą okazją dla młodych osób, by sięgać po rożnego rodzaju używki.

Efektem rozmów był pomysł wspólnego zorganizowania konferencji o zasięgu powiatowym. Odbyła się ona wczoraj (7 czerwca br.) w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu pn. „Działania profilaktyczno- wychowawcze jako formy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.”

Wśród prelegentów byli też funkcjonariusze policji. Pierwszym z nich był podisnp. Jacek Doliński- psycholog z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pan Doliński mówił „Jak sobie radzić z niepożądanymi prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”. Nawiązał także do metod konstruktywnej konfrontacji.

W dalszej części głos zabrała kom. Anna Szypczyńska z Komendy PowiatowejPolicji w Piszu. Policjantka rozmawiała z nauczycielami na temat „Przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.” Mówiła także o formach i sposobach interwencji omawiając procedury współpracy szkoły z policją. Zaprezentowała także założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako jednego z narzędzi wymiany informacji między obywatelami a policją.

Po przerwie głos zabrał Pan Janusz Samarow- Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Pan Dyrektor mówił o mediacjach w szkole jako sposobie rozwiązywania problemów wychowawczych.

W dalszej kolejności o dialogu motywującym w pracy z młodzieżą mówił pan Robert Oszczakiewicz – specjalista terapii uzależnień oraz wieloletni dyrektor Ośrodka Monar w Gaudynkach.

Na koniec miała miejsce wymiana doświadczeń wśród prowadzących oraz nauczycieli na temat pracy z młodzieżą, zwłaszcza sprawiającą problemy wychowawcze. Podsumowując konferencję, dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych w Pisz, pan Włodzimierz Miszczak bardzo serdecznie podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

 

 

  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Konferencja w Piszu
  • Materiały promocyjne na konferencji