Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zainteresowani służbą w policji spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Piszu

W piskiej komendzie odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych służbą w Policji. Uczestniczył w nim p.o. Komendant Powiatowy Policji w Piszu oraz pracownik kadr, który szczegółowo przedstawił informacje na temat rekrutacji do służby. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W środę (6 czerwca br.) o godz. 16.00 w piskiej komendzie zorganizowane zostało spotkanie dla osób zainteresowanych służbą w Policji. Spotkało się ono ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Duża w tym zasługa lokalnych mediów, które opublikowały informacje o spotkaniu na swoich stronach internetowych.

Z potencjalnymi kandydatami do służby spotkał się p.o. Komendant Powiatowy Policji w Piszu, kom. Marcin Karmowski oraz pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, pan Waldemar Dobrowolski.

Komendant zachęcał do wstąpienia w szeregi piskiej policji, która obecnie dysponuje siedmioma wakatami. Stąd istnieje realna szansa, aby jeszcze w tym roku zostać funkcjonariuszem. Komisarz Marcin Karmowski podkreślał, że zależy nam na pozyskaniu kandydatów z powiatu piskiego, którzy chcą pełnić służbę w miejscowej komendzie lub w podległych komisariatach.

W dalszej części pracownik kadr omówił szczegółowo jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, a także jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne. Nie brakowało także pytań ze strony potencjalnych kandydatów.

Na koniec wiele osób zadeklarowało, że w dalszym ciągu są zdecydowani złożyć stosowne dokumenty, a tym samym przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, by zostać policjantem.

Przypomnijmy, że policjantem może zostać osoba:

- mająca polskie obywatelstwo

- mająca co najmniej średnie wykształcenie

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

- podkreślić należy, że obecnie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W dalszej kolejności przechodzi się test wiedzy i test sprawnościowy. Potem jeszcze tylko rozmowa z psychologiem i komisja lekarska. Po przyjęciu do służby młody funkcjonariusz przechodzi szkolenie podstawowe trwające około pól roku. Zazwyczaj odbywa się ono w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Wszelkie zainteresowane osoby służbą w Policji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przyjęcia na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. Można tez skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, tel. 87 42 54 225.

Wszystkich zainteresowanych służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu serdecznie zapraszamy.