Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chcesz, aby policjanci skontrolowali autobus przed wycieczką - zgłoś to odpowiednio wcześniej

Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje, że istnieje możliwość sprawdzenia przez policjantów stanu technicznego wynajętego autobusu w związku z planowaną wycieczką. Kontrolę taką należy jednak zgłosić odpowiednio wcześniej.

Wiosna sprzyja wycieczkom szkolnym. Zdarza się, że policjanci mają do skontrolowania jednocześnie kilka autobusów w różnych częściach powiatu, co okazuje się niemożliwe do realizacji.

Aby usprawnić pracę funkcjonariuszy, a tym samym sprostać oczekiwaniom takie kontrole będą prowadzone na Państwa prośbę z pewnym jednak uwarunkowaniem.

Bardzo prosimy, aby pisemna prośba o skontrolowanie autobusu złożona została co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem na adres Komendy Powiatowej Policji

w Piszu, ul. Armii Krajowej 1, za pośrednictwem faxu, nr 87 42 54 205 , albo telefonicznie 87 42 54 200.

Informujemy również, że w szczególnych przypadkach kontrola stanu technicznego pojazdu przez Policję może być zgłoszona krótko przed wyjazdem autokaru, ale nie będzie gwarancji jej przeprowadzenia przez funkcjonariuszy z uwagi na wykonywanie przez nich innych czynności służbowych.

Po wykonanej kontroli policjanci nie wydają żadnych zaświadczeń stwierdzających sprawność techniczną lub też niesprawność pojazdu.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy autobus poddawany jest badaniom technicznym wykonanym w okręgowej stacji kontroli pojazdów, częściej niż samochody osobowe. Szczegółowa kontrola autobusu wykonywana jest co 6 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest do tego, aby kierowca posiadał wymaganą dokumentację w związku z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.