Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi

Komenda Powiatowa Policji w Piszu prowadzi nabór do służby w Policji. Do wstąpienia w nasze szeregi zachęcamy szczególnie mieszkańców naszego powiatu, którzy swoje losy wiązaliby z piską Policją. Szukamy osób mających obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o wiek kandydata. Oferujemy za to ciekawą pracę.

Komenda Powiatowa Policji w Piszu obejmuje swoim zasięgiem Komisariat Policji w Białej Piskiej, w Orzyszu, i w Rucianem - Nidzie. Łącznie w powiecie piskim mamy aż 7 wakatów dla funkcjonariuszy. Poszukujemy chętnych zainteresowanych pracą w naszych szeregach. Zależy nam szczególnie na kandydatach z naszego powiatu, którzy zainteresowani byliby służbą w miejscowej komendzie lub w podległych komisariatach.

Poszukujemy osób mających obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie. To podstawowe warunki, które należy spełnić. Ważne jest również to, że nie można być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Podkreślić należy, że nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, ani jeśli chodzi o płeć.

Kandydat składa komplet dokumentów osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W dalszej kolejności przechodzi test wiedzy i test sprawnościowy, potem jeszcze tylko rozmowa z psychologiem i komisja lekarska. Po przyjęciu do służby w Policji młody funkcjonariusz przechodzi szkolenie podstawowe trwające około pół roku. Zazwyczaj odbywa się ono w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Później trafia do jednostki macierzystej, gdzie pełni służbę w prewencji. Początkujący policjant otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 2300 zł netto.

Wszelkie osoby zainteresowane służbą w Policji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przejęcia na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl . Można też skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, tel. 87 42 45 225.

Wszystkich zainteresowanych służbą w KPP w Piszu serdecznie zapraszamy.