Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chcesz poprawić bezpieczeństwo w swojej okolicy – skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” jest dostępna także na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

 

 

K rajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Od połowy września tego roku funkcjonuje również na terenie województwa warmińsko – mazurskiego Można z niej skorzystać także w powiecie piskim.

„Mapa” ta służy przede wszystkim do przekazywania Policji informacji o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

 

 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

-informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

- informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    - bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.
    - w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

- informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Od połowy września, czyli od momentu uruchomienia „map”, obywatele zgłosili na terenie powiatu piskiego 150 różnego rodzaju zagrożeń. Funkcjonariusze potwierdzili ponad 60 z nich. Teraz podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie tych zjawisk. Część zgłoszeń jest jeszcze w fazie weryfikacji. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą: spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonych oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Pojawiają się też inne informacje, np., dot. dzikich wysypisk śmieci. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów.

Obsługa „Map” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji i tam kliknąć baner z logo Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

 

 

Ładowanie odtwarzacza...